Hepatitis / Gulsot / HEPATIT C VIRUS - GiantMicrobes från USA

Ordinarie pris 215 kr

Inklusive moms. Frakt beräknats i kassan.

 

Produktinformation


Mer information

Material

Plysch från alla nya material. Fylld med polyesterfiberfyllning. Ytan tvättbar: svamp med vatten och tvål, lufttorka.

Förpackning

Varje plyschmikrob innehåller ett tryckt kort med roliga, pedagogiska och fascinerande fakta om själva mikroben eller cellen.

Säkerhet

Varje produkt uppfyller eller överträffar amerikanska och europeiska säkerhetsstandarder.

Allt om hepatit (hepatitvirus)


• HAV* överförs främst med ohälsosamma livsmedel och vatten (finns ofta i utvecklingsländer), eller genom direktkontakt med en smittad person. Den är icke-kronisk och relativt mild, även om symtomen kan vara gulsot, trötthet, illamående och feber. Vacciner finns tillgängliga.


• HBV överförs av kroppsvätskor och är mycket allvarligare. Kronisk leversjukdom orsakad av HBV leder till döden hos 15-25 % av kroniskt infekterade personer. Vaccin finns och rekommenderas starkt.


• HCV är kanske den farligaste av hepatitvirusen. Liksom HBV, överförs det av kroppsvätskor. Det orsakar allvarliga leverskador hos 70 % av kroniskt infekterade personer; det finns inget tillgängligt vaccin; och 80 % av de infekterade personerna har inga symtom eller tecken på sjukdomen – så de är inte bara i riskzonen, utan de kan överföra den till andra omedvetet. De som löper särskild risk och för vilka testning rekommenderas inkluderar:


• I.V. droganvändare – de flesta infektioner beror på illegalt injektionsmissbruk

• Blodtransfusionsmottagare före 1992 (före donatorscreening)

• Personer med odiagnostiserade leverproblem

• Spädbarn födda av infekterade mödrar

• HDV liknar HBV och förekommer endast i dess närvaro, så vaccinationsskydd för HDV är av praktiska skäl tillgängligt.


• HEV är relativt mild och icke-kronisk; det ger symtom som liknar HAV och överförs på liknande sätt. Däremot finns inget vaccin tillgängligt.


• HFV och HGV är nyligen identifierade; deras samband med leversjukdom är fortfarande kontroversiell.


*Hepatitvirus identifieras vanligtvis med bokstäver, t.ex. HAV för hepatit A-virus. Virusinformation tillhandahålls av Center for Disease Control. 

BESKRIVNING Denna virusinfektion sprids mestadels via kontaminerade nålar eller medicinsk utrustning, men den kan spridas genom osäkert sex, okontrollerade blodtransfusioner eller förlossning.

NAMN Hepatit påverkar levern, så ordet kommer från grekiskan: Hepar=lever, Itis=inflammation.

SYMPTOM Viruset går in i blodet och påverkar levern. Den akuta infektionen går över av sig själv och symtomen är lätt feber, illamående, bukbesvär och gulsot. Den kroniska infektionen kan orsaka allvarliga leverskador och dödsfall.

BOTANDE Det kan behandlas och ibland framgångsrikt botas med antivirala läkemedel.

HISTORIA 1989: Forskare vid CDC och NIH upptäckte hepatit C.


Stora utbrott:

2002: 99 cancerpatienter i Nebraska smittades av ohälsosamma metoder.


2008: 50 000 personer exponerade och >100 infekterade med hepatit C på ett sjukhus i Las Vegas.


De senaste utbrotten:

2015: Antalet hepatit C och HIV har ökat i Indiana under de senaste tre åren, mestadels på grund av injektionsläkemedel.

FASCINerande FAKTA • Detta är en av huvudorsakerna till levertransplantationer.


• Över 3 miljoner människor i USA har denna sjukdom.