Kläder tillverkade i Sverige (Made in Sweden)

Produkter tillverkade i Sverige. 

Hög kvalitet och etisk produktion där alla rättigheter tillgodoses och alla skatter betalas som de skall.