Andrasortering av drakar

Andrasortering.

Färg på tryck kan variera något. Färg på svansar kan ibland variera mellan olika drakar. Läs draken ifråga beskrivning. Tillfälliga partier.