Swedish


Stuntdrakar lämpliga för barn

Stuntdrakar / tvåhandsdrakar speciellt lämpliga för barn. Främst är de lite mindre och rekommenderas för lite yngre barn än andra stuntdrakar.