Aivosolu / neuroni / aivosolu / neuroni

Säännöllinen hinta 255 kr

Sisältää arvonlisäveron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

GiantMikrobit ovat pehmeitä eläimiä, jotka näyttävät pieniltä, ​​pieniltä mikrobeilta - vain kun ne suurennetaan sillä tavalla miljoona kertaa. Ne kirjaimellisesti antavat kasvot flunssalle, urheilijan jalkatulehdukselle, yskälle, pahanhajuiselle hengittämiselle tai luteille. Jokainen suuri GIGANT-mikrobi on noin 38-50 cm. Pienet noin 10-20cm. Liitteenä on valokuva siitä, miltä todellinen mikrobi näyttää, ja lyhyt englanninkielinen tieto.

GIANTmicrobes luotiin alun perin käytettäväksi Yhdysvalloissa koulutustarkoituksiin, ja siitä on nyt tullut bestseller museokaupoissa, apteekeissa, kirjakaupoissa ja designliikkeissä maailmanlaajuisesti.

JÄTTILISÄmikrobit ovat hauska työkalu terveydestä ja sairauksista opetuksessa, mutta myös arvostettu lahja, joka sopii kaiken ikäisille. Ehdottomasti hauskempaa kuin sairaan ystävän tapaamiskortti.

-------------Aivosolu / Neuron / Aivosolu / Neuron

---------

Oletko älykäs vai ???

Ehkä hyvä lahja opiskelijalle tai väitöskirjaan!

................

Hermosolu (aivosolu)

Wikipediasta
(uudelleenohjattu kohteesta Aivosolu -> Aivosolu)
Siirry: navigointi -> navigointi, haku -> haku
Avainsana Neuron johtaa tähän. Katso lentokoneesta Dassault Neuron -> Dassault Neuron.
Hermosolu
Neuron-no labelspng ->
Dendriitti -> Dendriitti
Solun runko -> Solun runko
Axon -> Axon
Solun ydin -> Solun ydin
Ranviernod -> Ranviernod
Synapse -> Synapse
Schwanncell -> Schwanncell
Myelinskida -> Myelinskida
Karkea rakenne tyypilliselle hermosolulle
->
->
Kaaviokuva neuronista
1. Rakeinen endoplasminen verkkokalvo -> Rakeinen endoplasminen verkkokalvo ( Nissl-kappale - > Nissl-runko ) 2. Polysomit -> Polysomit 3. Ribosomit -> Ribosomit 4. Golgi-laite -> Golgiapparaten 5. < ! - Cellkärna -> Cellkärna 6. Nucleol -> Nukleol 7. Solukalvo -> Solukalvo 8. Mikrotubulukset -> Mikrotubulukset 9. Mitokondriot -> Mitokondriot 10. Sileä endoplasminen verkko -> Sileä endoplasminen verkko 11. Aksonikartio -> Aksonikartio 12. Soluydin -> Soluydin ( Schwanncell -> Schwanncell) 13. Synapsi (aksosomaattinen) -> Synapsit (aksosomaattinen) 14. Synapsit (aksodendriittiset) -> Synapsit (aksodendriittiset) 15. Dendriitit -> Dendriitit 16. Axon 17. Välittäjäaineet -> Neurotransmitterit 18. Reseptori -> Reseptori 19. Synapsi -> Synapsi 20. Solurunko -> Solurunko 21. Myeliinituppi -> Myeliinituppi ( Schwann-solu -> Schwann-solu) 22 . Ranviernod -> Ranviernod 23. Axonterminal -> Axonterminal 24. Synapsvesikel -> Synapsvesikel 25. Synapsi (aksoaksoninen) -> Synapsi (aksoaksoninen) 26. Synapsisarake -> Synapsisarake
------

Yleiskatsaus [ muokkaa -> muokkaa]

Tyypillisen hermosolun rakenne Neuronin ( ääreishermosto -> ääreishermosto)
At one end of an elongated structure is a branching mass At the centre of this mass is the nucleus and the branches are dendrites A thick axon trails away from the mass ending with further branching which are labeled as axon terminals Along the axon are a number of protuberances labeled as myelin sheaths ->
Dendriitti -> Dendriitti
Soma -> Soma
Axon -> Axon
Ydin -> Ydin

Ranvierin solmu -> Ranvierin solmu
Axon-liitin -> Axon-liitin
Schwann-solu -> Schwann-solu
Myeliinituppi -> Myeliinituppi
->
->
moninapaisen hermosolun -> moninapaisen hermosolun
anatomia

Hermosolu on erikoistunut solutyyppi, jota löytyy kaikkien eumetozoans -> eumetozoans -elimistöistä Vain sienistä ja muutamista yksinkertaisemmista eläimistä puuttuu hermosoluja. Neuronin määritteleviä piirteitä ovat sähköinen kiihtyvyys ja synapsien läsnäolo, jotka ovat monimutkaisia ​​kalvoliitoksia, jotka välittävät signaaleja muille soluille. Kehon neuronit sekä gliasolut, jotka antavat niille rakenteellista ja metabolista tukea, muodostavat yhdessä hermoston. Selkärankaisilla suurin osa hermosoluista kuuluu keskushermostoon -> keskushermostoon, mutta osa on perifeerisissä hermosolmuissa -> hermosolmuissa ja monissa aistinvaraisissa hermosoluissa hermosolut sijaitsevat aistielimissä, kuten verkkokalvossa -> verkkokalvossa ja simpukassa -> simpukassa.

Vaikka neuronit ovat hyvin erilaisia ​​ja lähes jokaiseen sääntöön on poikkeuksia, on kätevää aloittaa kaavamaisella kuvauksella "tyypillisen" neuronin rakenteesta ja toiminnasta. Tyypillinen neuroni on jaettu kolmeen osaan: soma tai solurunko, dendriitit ja aksoni. Soma on yleensä kompakti; aksoni ja dendriitit ovat filamentteja, jotka pursuavat siitä ulos. Dendriitit haarautuvat tyypillisesti runsaasti, oheneen jokaisen haaran myötä ja laajentaen kaukaisimmat oksansa muutaman sadan mikrometrin päähän somasta. Aksoni lähtee somasta turvotuksessa, jota kutsutaan aksonikukkulaksi -> aksonikukkulaksi, ja se voi ulottua pitkiä matkoja aiheuttaen satoja oksia. Toisin kuin dendriitit, aksoni säilyttää yleensä saman halkaisijan ulottuessaan. Soma voi synnyttää useita dendriittejä, mutta ei koskaan useampaa kuin yhtä aksonia. Soma ja dendriitit vastaanottavat synaptisia signaaleja muista neuroneista; aksoni välittää signaalit muille neuroneille. Tyypillinen synapsi on siis kosketus yhden neuronin aksonin ja toisen dendriitin tai soman välillä. Synaptiset signaalit voivat olla kiihottavia -> kiihottavia tai estäviä -> estäviä. Jos neuronin lyhyessä ajassa vastaanottama nettoviritys on riittävän suuri, hermosolu tuottaa lyhyen pulssin, jota kutsutaan toimintapotentiaaliksi, joka alkaa somasta ja etenee nopeasti aksonia pitkin aktivoiden synapseja muihin hermosoluihin. Tätä kutsutaan suolaiseksi johtumiseksi -> suolaiseksi johtumiseksi.

Monet neuronit sopivat edellä olevaan kaavioon kaikilta osin, mutta useimmissa sen osissa on myös poikkeuksia. Ei ole neuroneja, joilta puuttuu soma, mutta on neuroneja, joista puuttuu dendriittejä, ja toisia, joista puuttuu aksoni. Lisäksi tyypillisten aksodendriittisten ja aksosomaattisten synapsien lisäksi on olemassa aksoaksonisia (aksonista aksoniin) ja dendrodendriittisiä (dendriittistä dendriittiin) synapseja.

Avain hermoston toimintaan on synaptinen signalointiprosessi, joka on osittain sähköinen ja osittain kemiallinen. Sähköinen puoli riippuu neuronin kalvon ominaisuuksista. Kuten kaikki eläinsolut, jokaisen hermosolun solurunkoa ympäröi plasmakalvo -> plasmakalvo, lipidi -> lipidimolekyylejä sisältävä kaksoiskerros, jossa on monia siihen upotettuja proteiinirakenteita.Lipidikaksoiskerros on voimakas sähköinen eriste -> eriste, mutta hermosoluissa monet kalvoon upotetut proteiinirakenteet ovat sähköisesti aktiivisia Näitä ovat ionikanavat, jotka sallivat sähköisesti varautuneiden ionien virrata kalvon poikki. kalvo ja ionipumput, jotka kuljettavat ioneja aktiivisesti kalvon yhdeltä puolelta toiselle. Useimmat ionikanavat ovat läpäiseviä vain tietyntyyppisille ioneille. Jotkut ionikanavat ovat jänniteportaisia ​​ -> jänniteportaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan vaihtaa avoimen ja kiinni tilan välillä muuttamalla kalvon ylittävää jännite-eroa. Toiset ovat kemiallisesti aidattuja, mikä tarkoittaa, että ne voidaan vaihtaa avoimen ja suljetun tilan välillä vuorovaikutuksella kemikaalien kanssa, jotka diffundoituvat solunulkoisen nesteen läpi. Ionikanavien ja ionipumppujen väliset vuorovaikutukset tuottavat jännite-eron kalvon yli, tyypillisesti hieman alle 1/10 voltista lähtötasolla. Tällä jännitteellä on kaksi tehtävää: ensinnäkin se tarjoaa virtalähteen valikoimalle jännitteestä riippuvaisia ​​proteiinikoneistoja, jotka on upotettu kalvoon; toiseksi se tarjoaa perustan sähköisen signaalin siirrolle kalvon eri osien välillä.

Neuronit kommunikoivat kemiallisten -> kemiallisten ja sähköisten synapsien -> sähköisten synapsien avulla prosessissa, joka tunnetaan nimellä hermovälitys -> neurotransmissiota kutsutaan myös synaptiseksi transmissioksi. Perusprosessi, joka laukaisee välittäjäaineiden -> välittäjäaineiden vapautumisen, on toimintapotentiaali ->, etenevä sähköinen signaali, joka syntyy hyödyntämällä sähköisesti virittyvä kalvo -> hermosolun sähköisesti virittyvä kalvo. Tämä tunnetaan myös depolarisaation aallona.

Anatomia ja histologia [ muokkaa -> muokkaa]

->
->
Kaavio tyypillisestä myelinisoituneesta selkärankaisen motorisesta neuronista
Neuronit ovat pitkälle erikoistuneita solujen signaalien käsittelyyn ja siirtoon. Kun otetaan huomioon niiden hermoston eri osissa suoritettavien toimintojen moninaisuus, niiden muoto, koko ja sähkökemialliset ominaisuudet vaihtelevat odotetusti. Esimerkiksi neuronin soma voi vaihdella halkaisijaltaan välillä 4 - 100 mikrometriä -> mikrometriä. [3] - > [3]

  • Soma on hermosolun runko. Koska se sisältää ytimen -> ytimen, suurin osa proteiinisynteesistä -> proteiinisynteesistä tapahtuu tässä. Ytimen halkaisija voi olla 3-18 mikrometriä. [4] -> [4]
  • Hermosolujen dendriitit ovat solun laajennuksia, joissa on monia haaroja. Tätä yleistä muotoa ja rakennetta kutsutaan metaforisesti dendriittipuuksi. Täällä suurin osa syötteestä neuroniin tapahtuu dendriittisen selkärangan -> dendriittisen selkärangan kautta.
  • Aksoni on hienompi, kaapelimainen projektio, joka voi ulottua kymmeniä, satoja tai jopa kymmeniä tuhansia kertoja pituudeltaan sooman halkaisijaan. Aksoni kuljettaa hermosignaaleja -> hermosignaaleja pois somasta (ja kuljettaa myös tietyntyyppistä tietoa takaisin siihen). Monilla hermosoluilla on vain yksi aksoni, mutta tämä aksoni voi - ja yleensä tulee - läpikäymään laajan haarautumisen, mikä mahdollistaa kommunikoinnin monien kohdesolujen kanssa. Sitä aksonin osaa, jossa se tulee ulos somasta, kutsutaan aksonikukkulaksi. Sen lisäksi, että aksonimäki on anatominen rakenne, se on myös se neuronin osa, jolla on suurin tiheys jänniteriippuvaisia ​​natriumkanavia -> jänniteriippuvaisia ​​natriumkanavia. Tämä tekee siitä hermosolun helpoimmin virittyvän osan ja aksonin piikkialoitusvyöhykkeen: sähköfysiologisesti sillä on negatiivisin toimintapotentiaalikynnys.Vaikka aksoni ja aksonimäki ovat yleensä mukana tiedon ulosvirtauksessa, tämä alue voi myös vastaanottaa syöttöä muilta neuroneilta
  • aksonin pääte -> aksonipääte sisältää synapseja, erikoisrakenteita, joissa välittäjäaine -> välittäjäainekemikaaleja vapautuu kommunikoimaan kohdeneuronien kanssa.

Vaikka hermosolujen kanoninen näkemys omistaa sen eri anatomisille komponenteille omistettuja toimintoja, dendriitit ja aksonit toimivat usein vastoin ns. päätehtäväänsä.

Keskushermoston aksonit ja dendriitit ovat tyypillisesti vain noin yhden mikrometrin paksuisia, kun taas jotkut ääreishermostossa ovat paljon paksumpia. Sooman halkaisija on yleensä noin 10–25 mikrometriä, eikä se usein ole paljon suurempi kuin sen sisältämä soluydin. Ihmisen pisin aksoni motoneuroni -> motoneuroni voi olla yli metrin pituinen ja ulottuu selkärangan tyvestä varpaisiin. Sensorisissa hermosoluissa on aksoneja, jotka kulkevat varpaista selkäpylväisiin -> selkäpylväisiin, aikuisilla yli 1,5 metriä. Kirahvit -> Kirahveilla on yksittäisiä usean metrin pituisia aksoneja, jotka kulkevat koko kaulan pituudella. Suuri osa siitä, mitä tiedetään aksonien toiminnasta, tulee tutkimalla kalmarin jättiläisaksonia -> kalmari jättiläisaksonia, joka on ihanteellinen kokeellinen valmiste suhteellisen valtavan kokonsa vuoksi (0,5–1 mm paksu, useita senttejä pitkä). ).

Täysin erilaistuneet hermosolut ovat pysyvästi postmitoottisia -> postmitoottisia [5] -> [5] kuitenkin viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, että lisää hermosoluja kaikkialla aivoissa voi olla peräisin hermosoluista kantasoluista -> kantasoluista, joita löytyy kaikkialta aivoista, mutta erityisen korkeina pitoisuuksina subventrikulaarisessa vyöhykkeessä -> subventrikulaarinen vyöhyke ja subgranulaarinen vyöhyke -> subgranulaarinen vyöhyke neurogeneesin -> neurogeneesin kautta. [6] -> [6]

.