Swedish


Made in Formosa|Taiwan (Ett högkostnadsland i Asien)

Made in Formosa|Taiwan

Taiwan är ett högkostnadsland i Asien.

Har en lönekostnad och levnadsstandard ungefär som Spanien .